دسته‌ها
گفتارها

سرمایه‌داری

به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تصور نابودی جهان برای ما آسان‌تر از تغییر سیستم اقتصادی‌مان شده است.

ایوان دارا

 

دسته‌ها
گفتارها

سازگاری

برندگان لزوما بهترین‌ها نیستند بلکه کسانی‌اند که بیشترین سازگاری را با نظم موجود داشته‌اند. جلوتر از زمان خود بودن گاهی مصیبت‌بارتر از عقب‌ماندن است.

جمشید قراجه‌داغی
دسته‌ها
گفتارها

دوران گذار

ایده‌های پذیرفته شده دیگر کارایی ندارند و ایده‌های کارآمد هنوز پذیرفته نشده‌اند. این معضل زمانهٔ ماست.

استفورد بیر
دسته‌ها
گفتارها

قانون شکست

دلیل شکست سازمان‌ها، سرپیچی مدیران از قانون‌مندی‌های سیستمی است. مدیرانی که چیزی از این قوانین نمی‌دانند و خیال می‌کنند راهی برای شناخت آن‌ها نیز وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد.

استافورد بیر
دسته‌ها
گفتارها

فرهنگ غیر رقابتی

در یک سیستم غیر رقابتی نیاز به «قدرت»، نیاز به «موفقیت» را زیرپا می‌گذارد. عضویت و سلسله مراتب توسط وفاداری و تفقد به دست می‌آید نه رفتار رقابتی. اینکه چه‌کسی را می‌شناسید مهم‌تر از چیزی است که تولید می‌کنید یا می‌دانید.

جمشید قراجه‌داغی
دسته‌ها
گفتارها

مقصری وجود ندارد

غالبا شرایط محیطی را مقصر اصلی ناکامی‌هایمان می‌شناسیم و همواره تمامی گناهان را به‌عهده چیزی بیرون از خود می‌نهیم. تفکر سیستمی به ما می‌آموزد که چیزی بیرون از سیستم که مسبب بروز مشکلات باشد، وجود ندارد. باید دانست که تمامی اسباب و علل مسائل در درون سیستم نهفته و جزئی از آن است.

پیتر سنگه
دسته‌ها
گفتارها

علت و معلول

همچنان به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که گویی تنها توالی ساده علت و معلول در کار است. تلاش می‌کنیم دلیل ساده‌ای برای اشتباه پیدا کنیم و به دنبال عمل یا شخصی هستیم که باعث ایجاد خطا و آشفتگی شده است. به محض اینکه فردی را برای سرزنش کردن پیدا کنیم، طوری رفتار می‌کنیم که گویی مشکل را حل کرده‌ایم.

مارگارت ویتلی
دسته‌ها
گفتارها

حل‌مسئله

اگر نقش خود را در مسئله درک نکنید، دشوار است که بتوانید بخشی از راه‌حل باشید.

دیوید پیتر استرو
دسته‌ها
گفتارها

یک‌و‌یک

خیال می‌کنید چون «یک» را می‌فهمید، «دو» را هم بلدید؛ چون «یک» و «یک» می‌شود «دو». اما فراموش می‌کنید که لازم است «و» را هم درک کنید.

دونلا میدوز

دسته‌ها
گفتارها

تفکر کل‌نگر

وقتی پای صحبت هر دو طرف ماجرا بنشینید، به این نتیجه خواهید رسید که داستان بیش از دو طرف دارد.

فرانک تایگر