دسته‌ها
گفتارها

بودن یا نبودن

ارزش‌ها قابل اندازه‌گیری نیستند. نمی‌توان میزان عدالت، دموکراسی، امنیت، آزادی، حقیقت یا عشق را تعیین یا اندازه گیری کرد. اما اگر کسی از آن‌ها حرف نزند، اگر سیستم‌هایی برای تولید آن‌ها طراحی نشده باشد، اگر در مورد آن‌ها صحبت نکنیم و به بود یا نبودشان اشاره نکنیم، دیگر وجود نخواهند داشت.

دونلا میدوز