دسته‌ها
گفتارها

تیم برنده

یک تیم پُرستاره لزوما بهترین تیم لیگ نیست و ممکن است در همان لیگ به یک تیم متوسط ببازد. آنچه که یک تیم برنده را می‌سازد، فقط کیفیت بازیکنان آن نیست، بلکه کیفیت تعامل میان آن‌ها نیز هست.

جمشید قراجه‌داغی
دسته‌ها
گفتارها

یک‌و‌یک

خیال می‌کنید چون «یک» را می‌فهمید، «دو» را هم بلدید؛ چون «یک» و «یک» می‌شود «دو». اما فراموش می‌کنید که لازم است «و» را هم درک کنید.

دونلا میدوز