دسته‌ها
گفتارها

قانون شکست

دلیل شکست سازمان‌ها، سرپیچی مدیران از قانون‌مندی‌های سیستمی است. مدیرانی که چیزی از این قوانین نمی‌دانند و خیال می‌کنند راهی برای شناخت آن‌ها نیز وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد.

استافورد بیر