دسته‌ها
گفتارها

اعتیاد

اعتیاد به یافتن راه‌حلی سریع و آسان برای رفع «نشانه‌های مشکل»، مانع از انجام کار دشوار و طولانی‌مدت حل «مسئله واقعی» می‌شود.

دونلا میدوز
دسته‌ها
گفتارها

مدیریت اثربخش

یکی از برداشت‌های نادرست و مخربی که بیشتر مردم و از جمله مدیران را رنج می‌دهد، این است که تصور می‌کنند مساله‌ها موضوع تجربه مستقیم‌اند. در حالی که چنین نیست. مساله‌ها تجریدهایی هستند که «تفکر تحلیلی» از تجربه‌ها به دست می‌دهد.
ما هرگز با مساله‌ای قابل تفکیک از سایر مساله‌ها روبرو نمی‌شویم. بلکه همیشه با موقعیت‌هایی متشکل از سیستم‌های پیچیده مواجه می‌شویم که مساله‌هایی بسیار متعامل و درهم‌تنیده را ایجاد می‌کنند. من این مساله‌ها را «بی‌سامانی» می‌نامم.
مدیریت اثربخش، مستلزم چاره‌ی بنیادینِ بی‌سامانی‌هاست، نه چاره‌ی بهینه یا چاره‌ی نسبی مساله‌ها.

راسل اکاف