دسته‌ها
گفتارها

علت و معلول

همچنان به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که گویی تنها توالی ساده علت و معلول در کار است. تلاش می‌کنیم دلیل ساده‌ای برای اشتباه پیدا کنیم و به دنبال عمل یا شخصی هستیم که باعث ایجاد خطا و آشفتگی شده است. به محض اینکه فردی را برای سرزنش کردن پیدا کنیم، طوری رفتار می‌کنیم که گویی مشکل را حل کرده‌ایم.

مارگارت ویتلی
دسته‌ها
گفتارها

ساده‌سازی

برای هر مسئله پیچیده، همیشه پاسخی روشن، ساده و غلط وجود دارد.

هنری لویی مِنکِن
دسته‌ها
گفتارها

تفکر تحلیلی

طی سده گذشته، ما به صورت روزافزونی در یک زبان، «زبان علم تحلیلی» متخصص شدیم. چون بر یک زبان تاکید و سایر زبان‌ها را نفی کردیم، به آدم‌هایی تک بُعدی – و به صورت ملال‌آوری قابل پیش‌بینی، تبدیل شده‌ایم.
هیچ‌کس نمی‌تواند موفقیت زبان تحلیلی را تکذیب کند، اما مسئله این است که این روش اهمیتی نامتناسب با جایگاهش به عنوان یکی از روش‌های تحقیق به دست آورده است.
از خودبیگانگی، عشق به قدرت، افسردگی، عدم امنیت و بی‌حوصلگی تنها چند عارضه‌ی فرهنگ در حال ظهور است؛ فرهنگی که در آن کالاهای فکری پیش‌ساخته شاکله‌ی افکار عمومی را به موضوع تولید انبوه تبدیل می‌کند.
تمایل به ساده کردن همه چیز تا آنجا که نیازی به تفکر جدی نداشته باشد، سیستم سیاسی را به یک صنعت رای‌گیری تبدیل کرده که فرض می‌کند مردم از طریق انتخاب تصمیم‌گیران، در زندگی خودشان دست به انتخاب می‌زنند.

جمشید قراجه‌داغی
دسته‌ها
گفتارها

همکاری

نمی توانیم اراده خود را به سیستم تحمیل کنیم. باید به آنچه که سیستم به ما می‌گوید گوش کنیم و دریابیم که چگونه خواص سیستم و ارزش‌های ما می‌توانند با هم کار کنند و چیزی بسیار بهتر از آنچه که می‌توانست تنها با اراده ما ایجاد شود را به‌وجود آوریم.

دونلا میدوز
دسته‌ها
گفتارها

جهان یکپارچه

هیچ سیستمی جدا از سایر سیستم‌ها نیست. جهان یک پیوستار است. اینکه مرزهای یک سیستم را کجا ترسیم کنیم، تنها به هدف بحث بستگی دارد.

دونلا میدوز